26 October, 2021

Zo maak je als trainer korte metten met negatief groepsgedrag

Iedere trainer wil een voorbeeldig en gemotiveerd team onder zijn of haar hoede hebben. Maar de werkelijkheid is vaak weerbarstiger: kinderen zijn soms niet gemotiveerd, tonen negatief gedrag naar teamgenoten of zijn onsportief op het veld.

Problematisch wordt het wanneer deze personen een dominante rol spelen binnen het team. Hun houding heeft dan een grote invloed op de groepsdynamiek.

Het Mulier Instituut schreef een whitepaper over het beïnvloeden van ongewenst gedrag bij sporters. Daarin worden de volgende inzichten gegeven over het beïnvloeden van de groepsdynamiek:

Allereerst is het belangrijk om te realiseren dat je als trainer niet alleen spelregels aanleert, maar ook de omgangsvormen en -normen in een team bepaalt. Een trainer die de groepsdynamiek wil beïnvloeden, moet zicht hebben op de verhoudingen binnen de groep. Wie is het meest dominant? Wie heeft het meeste status? Welk groepsgedrag wil je doorbreken? Vervolgens gebruik je de volgende handvatten om dat te bereiken:

  1. Doorbreek dominantie door iedereen te betrekken

Heb je goed zicht op de dominante personen in een team? Vaak bloeien andere teamleden op wanneer een dominante persoon afwezig is. Wees je bewust van de grote invloed die je hier als trainer op hebt. Probeer alle teamleden evenveel te betrekken. Ook de teamleden die wat minder uit zichzelf op de voorgrond treden.

  1. Reflecteer op je eigen gedrag als ‘gezaghebbende’

Als trainer heb je zelf een dominante rol: je bepaalt wie er speelt, wie aan de kant moet zitten en wie aanvoerder is. Reflecteer daarom op je eigen gedrag. Voldoet jouw gedrag als gezaghebbende aan de norm die je wilt stellen? Wees als trainer duidelijk over de gewenste norm binnen het team en vraag jouw teamleden gerust wat ze van jouw gedrag vinden.

  1. Spreek zowel de groep als het individu aan

Het is verleidelijk om het hele team ervan langs te geven bij ongewenst gedrag op het veld, of het teamlid met de grootste mond even apart te nemen. Maar negatief gedrag wordt zowel door de groep als het individu veroorzaakt. Om gedrag te beïnvloeden is het daarom zaak om zowel individuele gesprekken als groepsgesprekken te voeren.

Meer lezen over het beinvloeden van ongewenst gedrag binnen een sportvereniging? Lees dan het volledige whitepaper ‘Van goede bedoelingen naar goed gedrag‘ van het Mulier Instituut.