Terwijl het spelletje voor jongens en meisjes hetzelfde is, zijn hun lichaams- en gedragskenmerken wel degelijk anders
Terwijl het spelletje voor jongens en meisjes hetzelfde is, zijn hun lichaams- en gedragskenmerken wel degelijk anders

Trainen van meisjes - Met welke verschillen moet je rekening houden?

Het aantal meiden op Nederlandse voetbalvelden en in clubkantines blijft groeien. Welke invloed heeft dat op het trainersvak? Komen er bij het coachen van een meidenteam andere aspecten kijken dan bij een jongensteam?

In Nederland spelen momenteel 158.353 meiden voetbal in clubverband. Vijftig procent van de meisjes onder de 11 jaar speelt in een gemengd team. Terwijl het spelletje voor jongens en meisjes hetzelfde is, zijn hun lichaams- en gedragskenmerken wel degelijk anders. Dat besef groeit bij veel clubs. Vorig jaar werd er in Rotterdam nog uitgebreid aandacht aan geschonken; Suzanne Bakker, deskundige op het gebied van meisjesvoetbal, gaf trainers van Rotterdamse amateurclubs les in het trainen van voetballende meisjes.


Trainers doen er goed aan om de verschillen tussen jongens en meisjes te kennen- uiteraard zonder één van deze twee groepen te benadelen. Zo kan elk kind op het voetbalveld floreren en wordt vroegtijdige uitval voorkomen. Een overzicht van de belangrijkste verschillen: 

Motorische ontwikkeling op jonge leeftijd

Door subtiele verschillen in de rijping van het brein en de aanwezigheid van testosteron zijn ontwikkelen jongens zich op sportief gebied anders dan meisjes. Zo bewegen jongens op jonge leeftijd al doelgericht, waardoor zij hun spieren en botten ontwikkelen. Dit geeft ze een voorsprong in motorische functies die nodig zijn om te dribbelen, schieten, explosief te bewegen, te springen en te landen. 


Vanaf hun vijfde jaar is het brein van meisjes er klaar voor om te werken aan souplesse, flexibiliteit en snelheid. Meiden die op latere leeftijd op voetbal gaan, hebben in die cruciale jaren niet doelgericht bewogen en missen daardoor vaak een belangrijke basis. Trainers kunnen daarop inspelen bij de oefenstof die ze aanbieden. 

Leerstijlen

Meisjes en jongens hebben doorgaans verschillende leerstijlen. Terwijl jongens leren door iets gewoon te doen en minder bang zijn om fouten te maken, leren meisjes stap voor stap. Je hoeft als trainer geen aparte activiteiten voor jongens en meisjes te organiseren, maar kunt hier in je communicatie wel rekening mee houden. Jongens hebben soms de neiging om zichzelf te overschatten. Meisjes zullen over het algemeen vaker aanmoediging nodig hebben.

Communicatie

Terwijl jongens zich op motorisch gebied eerder ontwikkelen, lopen meisjes op jonge leeftijd voor in communicatieve vaardigheden. Ze zijn gericht op interactie en hechten waarde aan gezelligheid. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat meisjes zich doorgaans verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het team, terwijl jongens meer op de eigen prestaties gericht zijn. In een gemengd team kunnen meisjes dus een positieve invloed hebben op de sociale vaardigheden van jongens. 


Als coach is het goed om tijdens trainingen ook aandacht te besteden aan het sociale aspect, dat voor meisjes vaak net iets zwaarder weegt dan jongens. Vraag hoe het met ze gaat of laat ze kort bijkletsen als de training begint.

Lichamelijke ontwikkeling

Zowel jongens als meisjes worden in de pubertijd zwaarder. Bij jongens komt dat door de ontwikkeling van spieren en botten, terwijl meisjes voller worden. Dit zorgt in sommige gevallen voor een vergroot zelfbewustzijn en terughoudendheid bij sportactiviteiten. Zorg als trainer en club voor een veilige omgeving, waarin meisjes worden aangemoedigd om te bewegen. 

Generalisatie

Belangrijk om te noemen is dat bij bovengenoemde punten sprake is van generalisatie. Sommige meisjes lopen juist voor in hun motorische ontwikkeling of hechten minder waarde aan het sociale aspect van voetbal. Kijk als trainer altijd goed naar de kinderen waar je mee te maken hebt en streef naar een benadering op maat.

Terug
Andere content