Sommige ouder-coaches proberen hun objectiviteit te tonen door extra streng te zijn voor hun eigen kind
Sommige ouder-coaches proberen hun objectiviteit te tonen door extra streng te zijn voor hun eigen kind

Het coachen van je eigen kind - Zo houd je het leuk

Het coachen van een team waarin je eigen kind speelt is lastig. De ene ouder is geneigd zijn eigen kind een voorkeursbehandeling te geven, terwijl de ander zijn objectiviteit probeert te tonen door extra streng te zijn. In dit artikel zes tips om deze situatie voor zowel het kind als de coachende ouder leuk te houden.

Clubs doen bijna elk seizoen wel een oproep aan ouders: of iemand zin en tijd heeft om de kabouters te coachen? Je hebt vroeger op voetbal gezeten en komt bij elke training en wedstrijd al opdraven. Als er dan toch een willekeurige ouder wordt gekozen, waarom niet jij? 


Tijd, enthousiasme en kennis zijn echter niet de enige elementen die ertoe doen. Als je bent gevraagd om te coachen, bedenk dan of jij en je kind er bij gebaat zijn. Het coachen van je eigen kind kan een prachtige sportervaring, maar ook een zware beproeving zijn die invloed heeft op de sfeer in huis. Een aantal tips om hier goed mee om te gaan: 


1. Onderzoek je eigen beweegredenen

Waarom wil je gaan coachen? Voor quality time met je kind en zijn teamgenoten? Of wil je er zeker van zijn dat je kind optimaal presteert en de top bereikt? In dat laatste geval: doe het niet. Te hoge verwachtingen van je eigen kind leiden tot frustratie, bij jou, bij je kind en bij de rest van het team.

2. Vraag je kind naar zijn mening

Vraag je kind vervolgens of hij deze constructie wel ziet zitten. Ga samen om de tafel zitten en laat je kind, zonder dat jij je daarmee bemoeit, een lijst met positieve en negatieve kanten opstellen. Zijn die negatieve aspecten onoverkomelijk of kunnen jullie hier iets aan doen? Door deze dingen vooraf te bespreken, voorkom je dat je een dergelijk gesprek moet voeren als de emoties hoog zijn opgelopen. Blijf die dialoog gedurende het seizoen wel voeren. En ook als het nieuwe seizoen begint. Dingen veranderen nu eenmaal, zo ook de wensen van jouw kind. 

3. Op het veld ben je de coach, buiten het veld ben je de ouder

Weet wanneer je je als coach en wanneer je je als ouder moet gedragen. Op en naast het veld ben je de coach, buiten het veld ben je de ouder. Stel duidelijke regels op om dit ook voor je kind duidelijk te maken. Zo kan je overwegen dat je kind je tijdens de training geen 'papa' noemt, maar bijvoorbeeld 'coach'. Aan het begin van het seizoen kan je dit fysiek illustreren met een pet. Rijden jullie terug van de wedstrijd? Zet dan je 'coach-pet' af, je 'vader-pet' op en vraag je kind hoe de wedstrijd was. Heeft hij lekker gespeeld? Grote kans dat je kind je in geuren en kleuren vertelt wat er op het veld is gebeurt. 

4. Behandel je kind hetzelfde als zijn teamgenoten

Sommige ouders geven hun kind een voorkeursbehandeling, terwijl andere ouders te hard proberen om hun objectiviteit te bewijzen. Ze pushen hun eigen kind net iets meer. Wees nooit harder voor je eigen kind dan voor de andere spelers. Dit is slecht voor de zelfwaardering van je kind en destructief voor de ouder-kindrelatie. 

5. Zet een assistent-coach in

Iets oudere kinderen hebben een sterke drive om zich onafhankelijk te tonen. Zij nemen advies eenvoudiger aan als het van buiten de familie komt. Wil een andere ouder ook een handje helpen? Of zijn er assistent-coaches beschikbaar op de club? Laat die meetrainen en jouw kind begeleiden.

6. Weet wanneer je moet stoppen

Verandering van spijs doet eten. Niet alleen jouw kind, maar het hele team is erbij gebaat om na een paar seizoenen van een nieuwe coach te leren. Ook de leeftijd van je kind speelt een rol. Zoals hierboven al beschreven is het voor puberende kinderen lastig om advies van ouders aan te nemen. Bovendien kan zijn positie in de groep eronder lijden. Sommige spelers zullen hun frustratie over jouw keuzes botvieren op jouw kind. Daarmee breng je je kind in een lastige positie. Peil daarom regelmatig bij je kind hoe hij erin staat en bedenk natuurlijk ook of jij nog voldoende plezier haalt uit je taken als coach. 

Terug
Andere content