25 October, 2021

10 tips der gør dig til en god ungdomstræner

1) Evne til at organisere

Som træner skal du være god til at organisere. Det gælder ikke kun træning, men også kampe, turneringer, udflugter, træningsmateriale, sponsorer og meget mere. En assistenttræner kan være en hjælpende hånd, hvis der er meget at se til.

2) Sociale færdigheder

Når du arbejder med mennesker er det vigtigt at have styr på dine sociale færdigheder både i sammenhæng med dine spillere og deres forældre. En god kontakt med forældrene kan spare dig for mange problemer. Taknemmelighed, motivation og glæde er nogle af de sociale kompetencer, du børn fokusere på som ungdomstræner.

3) Vis engagement

Intet er værre end en upålidelig træner, der kun gør sit job halvhjertet. Hvis man overvejer at blive træner, skal man vide, at jobbet kan kræve meget tid og hårdt arbejde. Et stort engagement fra trænerens side er en hjørnesten i rollen som træner.

4) Positiv kommunikation

Denne egenskab er også vigtig i forhold til både spillere og forældre. Positiv kommunikation betyder ikke, at du ikke kan pointere, hvis noget gik galt i kampen, men vær opmærksom på, hvordan du kommunikerer det til spillerne.

5) Selvrefleksion

Denne egenskab er ofte en der bliver glemt eller undervurderet. Det kan være en god ide at reflektere over, hvordan det er gået efter en træning eller kamp. Du skal kunne kritisere dig selv og ikke kun bebrejde børnene eller omstændighederne.

6) Lederskab

Selvom positiv kommunikation og sjov og glæde fylder en stor del af træner-rollen, er det også vigtigt at have fokus på, at holdet skal ledes. Det er vigtigt, at du udviser en tilpas mængde seriøsitet og lederskab. Det er dig, der er træner, og dig der træffer beslutningerne. Det er derfor vigtigt, at du fra start opsætter nogle retningslinjer for spillerne og forældrene.

7) Ekspertise

Selvfølgelig bør en ungdomstræner også have en masser af ekspertise. Børne- og ungdomsfodbold er et specielt område, som også kræver meget viden. Det gælder både i forhold til fodboldtræning af bestemte aldersgrupper og forskellige typer af spillere rent personlighedsmæssigt. Sæt dig godt ind i lige netop den gruppe spillere, du skal være træner for. 

8) Entusiasme og humor

Som træner bør du møde dine spillere med stor begejstring og glæde hver gang i ses. Din entusiasme smitter nemlig. Det påvirker spillerne, hvis du tropper op til træning med en dårlig eller negativ attitude. Hvis du derimod er meget begejstret, vil dine spillere få masser af energi og tage glade hjem fra træningen. Humor er også en god måde at nå ind til dine spillere på. Som træner er det vigtigt at kunne kombinere det seriøse med det humoristiske i en træning, så spillerne kan holde motivationen oppe.

9) Lyt

Som træner er det især også vigtigt at lytte til dine spillere. Det behøver ikke kun være om fodbold-situationer, men det kan også være rent personligt. Det er også en god måde at få et godt og tillidsfuldt forhold til dine spillere på.

10) Rollemodel

Som ungdomstræner vil du automatisk fremstå som rollemodel over for dine spillere. Du er ikke kun ansvarlig over for spillerne til fodboldtræningen, men også mere generelt i forhold til deres personlige udvikling. Det er derfor vigtigt at formidle værdier som disciplin, punktlighed, retfærdighed, pålidelighed, respekt og tolerance så tidligt så muligt. De bedste fodboldkvalifikationer rækker ikke langt på lang sigt, hvis ikke de grundlæggende værdier er på plads.