Mange barn i alle aldre ser på fotball som deres høydepunkt i ukedagene, dermed må man være oppmerksom på sin rolle som trener.
Mange barn i alle aldre ser på fotball som deres høydepunkt i ukedagene, dermed må man være oppmerksom på sin rolle som trener.

Ti viktige menneskelige egenskaper for å bli en god trener

Gode trenere vokser ikke på trær, og det er ofte svært sammensatte egenskaper som skal til for å få en spillergruppe i samme retning.

Dermed har vi laget en liste over 10 ting du kan tenke på i din rolle som trener eller leder for et barne- og ungdomslag.


1. Vær allsidig

Å være en trener betyr at man må ha mange knapper å spille på. Slik får man det beste ut av alle spillerne på laget. Med kunnskap i bunn, må du kunne lytte, formidle deg godt, gi gode råd, organisere kamper og turer, ivareta forholdet med spillere og foreldre.

2. Å høre kan avgjøre

For å være en god trener, kan du ikke bare være god til å planlegge økter. Man må være tålmodig, ha øyne åpne og være oppmerksomme på alle spillerne og deres behov. Sørg for å snakke med spillerne og hør hva som er viktig for dem. En spiller som føler seg bra, vil ha enklere for å gjøre fremgang i sin sport.

3. Forstå laget ditt

I tillegg til å lytte nøye til spillerne, må du forstå deres behov. Svar på deres spørsmål, gjenkjenn deres styrker, svakheter, forstå deres temperament og noen ganger deres frykt, det er også rollen som trener.

4. Vær tolerant

Hver spiller er forskjellig. Avhengig av deres karakter, deres fysiske tilstand og familiens situasjon må du vise toleranse, forståelse og empati. En trener må ta hensyn til alle disse elementene før man tar avgjørelsen. Husk at ditt fremste ansvar er å «coache» hver spiller til å bli bedre, samtidig som laget som enhet må bedres. Et lag vil aldri være bedre enn den dårligste spilleren i troppen.

5. Kommunikasjon er nøkkelen

Som trener snakker man til ulike målgrupper. Foreldre, spillere, besteforeldre, dommere, motstandere. Alle disse ulike målgruppene i ulike sammenhenger gjør at man som trener må kunne endre hvordan man snakker og hva man sier. En god kommunikasjon kan være med å skape, og ivareta, en positiv og motiverende holdning for laget.

6. Kjenn dine spillere

Som barne- og ungdomstrener kan du for en del spillere være den viktigste maktpersonen i deres liv. Du velger hvor mye spilletid hver enkelt får, og de som vil bli gode er avhengig av deg for å ta stegene de ønsker. Dermed påvirker du spillernes liv i stor grad. Dermed er det viktig at du ser alle spillerne og sørger for en tilhørighet for samtlige.

7. Utvikle tillit

Hver trening er et forhold mellom en trener og hans spillere. Samtidig legger barnas foreldre ansvaret på treneren som tar vare på det kjæreste de har. Dermed blir samarbeidet alle i mellom det viktigste resultatet. Å skape et forhold av tillit er viktig for å støtte spillerne, gi dem tillit og at de ønsker å utmerke seg.

8. Motivér spillerne dine

Spillerne kommer i utgangspunktet til deg for å gjøre sin favorittsport, og for å møte sine klassekamerater. De bruker mye av sin tid med deg, og du er dirigenten og drivkraften i laget. Dermed er spillerne ofte motiverte, men du må sørge for å motivere dem ytterligere. Sørg for å ivareta de positive energiene i gruppen, slik at alle får lyst til å gi det beste av seg selv.

9. Vær streng

I arbeid med unge spillere, er det ofte vanskelig å overføre kunnskap. For å klare å få kunnskapen til å nå frem, er det dermed viktig å av og til være streng. Sørg for at det er klare rammebetingelser og at alle spillerne har regler å forholde seg til. Enda viktigere enn å være streng, er det å være godt forberedt til hver trening. Dermed vil gruppens fremgang være avhengig av at spillerne forholder seg til de premisser du legger for dem.

10. Vær forutsigbar

Det tiende og siste trekket er å sørge for at man ivaretar punktene over på hver trening og hver kamp. Dette kan være krevende, men gir spillerne en unik stabilitet og trygghet fordi de vet hva slags oppførsel treneren deres kommer med. Dette krever en unik forståelse av egen rolle, og at du er oppmerksom på dine egne positive og negative sider. Pass dermed på å legge personlige problemer hjemme når du drar for å trene ditt barne- og ungdomslag.

Artikkelen er opprinnelig skrevet av vår franske journalist, Pascaline. 

Tilbake
ANNET INNHOLD