Sjekkliste som veileder og kvalitetssikrer aktivitet

Som trener kan det være vanskelig å jobbe mot langsiktige mål, spesielt i sesong kan det føles som om den forrige kampen ga alle svar mens den neste kampen er viktigere enn alt annet. Spesielt vi som jobber under A-lagsnivå må zoome ut og tenke i lengre perspektiv; denne helga er ikke den viktigste, så lenge våre spillere tilegner seg læring og ferdigheter de trenger om 5-15 år.

Av: - Spond
Sist oppdatert: 2019-12-18T13:06:54.0000000Z

Noen ting er for viktige til å overlate til tilfeldighetene, derfor kan
lister være ett godt verktøy for å forsikre deg om at dere holder en stø kurs mot målet uten distraksjoner fra kortsiktige goder.

 

Hva er viktig for deg?

En slik prosess for å tenke langsiktig må begynne med at du svarer på spørsmålet over. Er det viktigst å utvikle best mulig spillere, at alle får de samme forutsetningene for å spille eller at alle får oppleve flest mulige idretter gjennom din trening? Kanskje er det ingen motsetninger her, men noen ganger må man prioritere. Her bør klubber komme på banen og med verktøy som sjekklister (som beskrevet under) og lignende.

 

En slik sjekkliste kan hjelpe å bidra til at økta bygges opp slik klubben ønsker med tanke på type oppvarming eller spill og med tanke på innhold. En sjekkliste kan fungere på flere nivåer, både til hver enkelt økt og til den enkelte perioden innenfor periodeplan.

 

Preferanse og referanse

Dine preferanser dikterer hvilke ting du ønsker å prioritere for en slik plan. Disse er en viktig del av din og deres identitet som trener, lag og klubb. Samtidig må man ta høyde for referanser; hva har verdens beste gjort? Hvem er de beste, og hvorfor? Dette kan være den beste klubben med tilnærmet like forutsetninger som dere eller være en gruppe spillere som har fortalt om sitt utviklingsløp. De må vi lære av. Et eksempel fra fotball er at verdens beste ofte kjennetegnes av å «lidenskapelig omfavne leken» i spillet, samtidig som de «intenst søker å lykkes» (Jordet, Norsk Toppfotball). Dette er derfor egenskaper vi må oppmuntre gjennom vår aktivitet, samtidig som vi må oppfordre til lystbetont egenaktivitet slik at de virkelig får muligheter til å utvikle en indre drive til å utforske disse egenskapene.

 

To eksempel på en sjekkliste fra undertegnedes fiktive ungdomsfotballag Munkvold FC kan du se her. Klarer du å gjenkjenne hvilke punkter som representerer mine preferanser, og hvilke som er basert på referanser for elementer vi vet kjennetegner verdens beste?Tips til klubb og trenere for utarbeidelse av egne sjekklister:

  • Mindre er bedre. Få punkter gjør det enkelt for trener å holde en stø kurs mot det langsiktige målet. Prioriter slik at man får kokt ned hovedbudskapet så mye som mulig.
  • Still åpne spørsmål og gi rom til svar om du ønsker mer refleksjon; lukkede spørsmål går raskere og er tydeligere, men skaper ikke samme grad av refleksjon.
  • Undersøk hva bestepraksis for dere innebærer. Hvilke referanser finnes i forskningsartikler eller i andres praksis?
  • Sett datoer og frister for når evaluering skal gjøres med sjekklistene og ta vare på gamle vurderinger slik at man kan sammenligne over tid.
  • Man kan og bruke fargekoder til å gradere hvor flinke man mener man er på hvert punkt.
Tilbake
ANNET INNHOLD