Øvelse: Bli eksplosiv som Robben

«Robben-øvelsen» gir angrepsspilleren trening i å hurtig vende bort forsvarsspilleren med en retningsforandring, slik Robben ofte gjør fra sin høyre side.

Øvelsen er svært kamprelatert og finner sted på en liten flate. «Robben-øvelsen» er tilrettelagt for å stimulere utvikling i en mot en-spillet både offensivt og defensivt. 

Se øvelsen forklart i videoen under:

Øvelsen gjøres i en relativt liten og avlang, rektangulær boks, gjerne med en markert linje som skille. Angrepsspilleren fører ballen langs linjen, mens forsvarsspilleren følger med og markerer på andre siden av linjen. Dette gir en bevegelse sideveis for både forsvarer og angriper. Angriperens oppgave er å vende bort forsvarsspilleren, som har som oppgave å forhindre dette. Angriperen skal altså bruke en hurtig retningsforandring og ta seg forbi forsvarsspilleren. Forsvareren kan ta ballen i det angriperen iverksetter vending og krysser linjen i boksen. Obs: Man må ikke ha en markert linje for å gjøre øvelsen, men det tydeliggjør hvor øvelsen begynner og når forsvaren kan gå etter ball fremfor å følge etter og markere.

Hurtige temposkifter

De aller fleste en mot en-/drible-/forsvarssøvelser er angrepsspiller rettvendt og skal dribble forbi forsvarer. Den type situasjoner finner sted i under 30% av relevante situasjoner i kamp. Dette gjør Robben-øvelsen svært nyttig. I denne øvelsen trener vi på å dribble forbi en forsvarsspiller som løper ved siden av angriperen. Angrepsspiller kan komme forbi ved hurtige temposkifter eller rettningsforandringer.

 

Øvelsen er også ideell for egentrening. Her trengs det lite veiledning, for spillerne får tilbakemelding i form av mestring. Samtidig får de hyppig repetisjon av situasjonen.

Her er øvelsen illustrert ved et bilde

Tilbake
ANNET INNHOLD