Når to barn født samtidig ikke er like gamle

I Norge er de fleste talentene (f.eks på aldersbestemte landslag) født mellom januar og mars, mens i England er tilsvarende talenter ofte født mellom september og november. Hvorfor er det egentlig slik? 

Et annet eksempel på lignende «talentsortering» finner vi i nederlandsk fotball. Der pleide de å operere med same datoer som England, men så endret de til å følge kalenderåret som vi gjør i Norge. I løpet av få år sluttet de som ble født i september å være «talentfulle», mens de som tidligere hadde sett middelmådige ut født i januar ble verdsatt høyt. Hva skyldes dette kaoset?

 

Jo, i dag deles barn inn etter når de er født. Både i skolesystemet og på fotballbanen. Det fører til store forskjeller innad i hver gruppe, enten det er lag eller skoleklasser. Når man kategoriserer på denne måten vil en seksåring født i januar kunne ha veldig gode forutsetninger sammenlignet med en født desember.


Les også: Eliteserieprofilens advarsel mot TV-spill: - Det er et faresignal

Jevner seg ikke ut

Man skulle kunne tro at denne forskjellen vil jevne seg ut som barna blir ungdommer og etterhvert voksne, men det gjør den ikke nødvendigvis i dagens talentløp. Det er skrevet mye om situasjonen rundt de forrige års ungdomslandslag og i landets toppklubber hvor en stor majoritet av spillerne er født i første kvartal. I det perfekte system burde kvartalsfordelingen i toppklubber og på ungdomslandslag være omtrent 25-25-25-25. For talent er jo jevnt fordelt, det er ikke slik at det blir født uproporsjonert flere talentfulle barn født tidlig på året. I mai 2017 rapporterte VG at 72% av G17 landslaget var født i januar og februar. Det er også stor sannsynlighet for at disse scoret høyere på nasjonale prøver og at de får bedre karakterer enn «yngre» barn og ungdom; dette er ett eksempel på hvordan fødselsmåned er med å påvirke prestasjon og ferdighet.

 

Ujevnheten er ikke landslagsledelsens feil, men et resultat av at disse sannsynligvis har vært best siden de var veldig unge og derfor har fått mest oppmerksomhet og derfor utviklet seg godt. Fordi vi kategorisk fordeler lag inn etter kronologisk alder vil vi alltid få denne urettferdigheten. De yngste har alltid vært de som fikk kjeft for å ikke følge med (på grunn av manglende utvikling av denne evnen?), de har sjeldent lykkes på banen (på grunn av manglende vekst og færre treningstimer?). Det sier seg selv at disse ikke har like mange positive opplevelser rundt fotballbanen, det kan være en faktor til at de sjeldent blir valgt ut til satsningslag når de fyller 12, 13 eller 14. Og hvertfall ikke i de klubber som selekterer tidligere enn dette!


Større forskjell i satsningslag

Denne ujevnheten blir paradoksalt nok sterkere jo mer profesjonelt man jobber med barne- og ungdomsfotball. Jo tidligere man sammenligner barn A med barn B vil en av de oppleve å være inkompetente selv om forskjellene ofte kun skyldes midlertidig ulike forutsetninger betinget av fødselsmåned. Kanskje ville det vært bedre for barn B å spille med de som er yngre en periode, eller barn A å spille med de eldre. Ikke fordi de er for dårlige, eller for gode, men på grunn av ulike forutsetninger for læring og prestasjon.

 

Er du født tidlig på året er sjansen stor for at du og er tidligere moden, både fysisk og kognitivt. Du forstår ting raskere og bedre, og klarer å utføre dette. I barnefotballen er dette de som skyter hardest og løper raskest og derfor vinner laget fotballkamper på egenhånd. Veldig gode, men ikke nødvendigvis de mest talentfulle.

Spar to timer i uka ved å bruke Spond til organisering av treningModning

Det er få gode grunner til at en skal dele inn lag etter kronologisk alder. En 11 år gammel gutt kan ha forutsetninger som en på 13, mens en annen kan være mer som en på 9 år. Når man tidligere spilte mer uorganisert var det ofte i store grupper eller med en fast liten gjeng. Den store gruppa ville variere, noen ganger var man eldst, andre ganger yngst, men stort sett noe imellom. Da endret skjevheten seg hyppig, ingen var alltid best eller alltid dårligst.

 

I profesjonelle omgivelser trener man i en fast gruppe, de eldste og mest modne er alltid eldst og har ofte best forutsetninger for å ta til seg læring og utføre aksjoner som ser gode ut. Disse blir tatt ut på satsningslag i ung alder, fordi de hjelper laget å vinne fotballkamper. Samtidig er det langt fra sikkert at det er disse som har det høyeste potensiale. Mye tyder på at de som modner senere faktisk har et høyere potensiale, til tross for svakere prestasjoner og læringskurve frem til og i puberteten.

Bio-banding

I England har toppklubbene (ved Premier League) sett på problemet og funnet en løsning. Det løser ikke alt, men lar spillerne konkurrere på rettferdige betingelser. Ved å måle modningsprosent arrangerer de såkalte bio-banding turneringer et par ganger årlig. Der kan en viss modningskategori møte hverandre i kamper. Istedenfor at det er en kamp for U12 kan det da være 50-55% av full vekst. Resten av året spiller spillerne i sine aldersgruppe, men turneringer som dette gir spilleren og treneren et bedre bilde på hva spilleren kan og hvor den ligger sammenlignet med andre i samme bås.


Les også: Truls reddet sitt eget liv ved å bli håndballdommer
 

Dette måler de ved avanserte verktøy vi foreløpig bare kan drømme om. Men det er ikke sikkert det trengs å gjøres så avansert. Kunne man for eksempel holdt av en dag i måneden til å spille ulike typer kamper? Måned 1 spiller man kamper for de som er 175-190 cm høye osv, måned 2 spiller man med vektkategori, måned 3 hvilke som er best på tvers av alderskull osv osv. Eller man kan slå sammen to og to årganger, men variere annenhver måned, slik at man bytter på å ha U13-U15-U17-U19 og U14-U16-U18 osv. Dette vil og fungere i barnefotballen, har man små kull kan man kanskje til og med slå sammen tre og tre kull.

 

Slik roterer du biaset slik at alle får opplevd å vært best og dårligst, samtidig som alle får lært de ulike rollene man må utføre basert på med- og motspillet.

En gjennomførbar middelvei

To konkrete tips du kan ta med deg til din klubb i morgen for å forsøke å gjøre en bedre jobb for å finne talenter fra - og å ta vare på - de født i alle kvartal:

 

- Tren hyppigere i større grupper og skift biaset hyppig.

- Sett opp lag/dueller på forhånd av trening og sørg for at man møter jevn motstand så ofte som mulig.

 

Tilbake
ANNET INNHOLD