Trenerinnlegg: - Læring av fotballferdigheter på feil måte kan bidra til å underutvikle unge spillere

Det nederlandske fotballforbundet KNVB har listet tre prinsipper for barne- og ungdomsfotball. Prinsippene er ment som veiledende for trenere, og er som følger: Spilles det fotball? Læres det fotball? Har spillerne det gøy?

Når man oversetter fra andre språk vil det alltid være en fare for at essensen går bort. For det står at spillerne skal ha det gøy (på engelsk «enjoy»), og hva betyr det? Voksnes oppfatning av at barna har det gøy er ofte latter og fjas, mens barna selv synes fotballtrening er gøy når de gjør sitt beste, når de får til noe de ikke fikk til før og når de får annerkjennelse for innsats og læring. For at fotballtrening skal være gøy må man derfor skape ett miljø der alle prøver å gjøre sitt beste.

 

Det prates mye om indre og ytre motivasjon som drivkraft for unge spillere. Hva får dem til å komme på trening? Hva får dem til å gjøre sitt beste på trening? Dette er viktig å være bevisst over som trener. Den indre motivasjonen for å bli bedre kan være en drivkraft for mange til å trene, og for noen få til å trene så godt de kan. Den ytre motivasjonen i form av konkurranse gjør at flere gjør sitt beste, som igjen gjør at det oppleves mer gøy som igjen fører til en sterkere indre motivasjon til å spille fotball.

 

Treningsøkter og øvelser som går i mot KNVB’s prinsipper må kunne defineres som dårlige, da de ikke oppfyller målet med trening (læring av fotballferdighet). Nå skal vi analysere noen øvelser og hvilke konsekvenser de ulike har for læringen som oppstår.

I denne populære Y-øvelsen ønsker trener ofte å lære bort lite kontekstuelle temaer som pasning, medtak, rytme og bevegelse etter pasning. 

 

Men øvelsens uforutsette konsekvenser er blant annet:


1. Alle ser på ballen. For det er ingenting å se etter, i kampen ser de beste spillerne etter med- og motspillere samt ledig rom hyppig.

2. Spillerne tenker pasning fra A-B-C eller det mønsteret treneren ønsker. I kamp bør spillere tenke forsvar eller angrep og noen ganger forsvar i angrep eller omvendt.

3. I eksempel 1 øver man på å vende opp med ballen uten å se seg over skulderen først og utføre vendingen uten kamuflasje og i lavt tempo.

 

Bidrar øvelsene til å utvikle bedre fotballspillere? Kanskje, men den bidrar til underutvikle hjernen, som kanskje er det viktigste av alt.


Under ser du en veldig typisk 4v2 rondo, og man ser umiddelbart at dette ligner mer på fotball, at det er større sannsynlighet for at læring av fotball skjer og at dette sannsynligvis er en gøy aktivitet. 

 

Men uforutsette konsekvensene for den øvelsen her, utført på måten i videoen kan blant annet være:


1. Alle ser fremover, for man har ingenting bak seg eller 90 grader sidelengs.

2. I omstilling fra forsvar til angrep og omvendt skjer det en pause. I kamp tenker de beste forsvar-angrep eller angrep-forsvar lynkjapt, slik at de kan stoppe eller utnytte kontring. Her læres de å til å tenke angrep-stopp 10 sekunder-forsvar og forsvar-stopp 10 sekunder-angrep.

3. Her får spillere ikke mulighet/lov til å ta ballen fra hverandre. I kamp er spillere som kan skape gjennombrudd/stjele ball 1v1 verdifulle.

4. Alle pasninger er like mye verdt, den pasningen hvor man beholder ballen er den riktige. I kamp verdsettes pasning fra midtstopper til spiss mer enn midtstopper til midtstopper. Når du tar vekk retningen som her lærer spillerne at risiko er feil.

 

Ett alternativ til en slik 4v2 rondo kan du se her:


 


En god øvelse skaper hensiktsmessige repetisjoner, vaner og spilleglede. Om du som trener ikke kommer på noen som oppfyller disse kriteriene kan det være en god ide å bruke mye av treningstiden på ulike spillformer. Gjerne med enkle incentiver for å oppfordre til ønsket adferd, for eksempel to mål om man scorer fra innlegg om du ønsker at man oftere skal bruke kantene, to mål om man vinner ballen på motstanders banehalvdel og scorer innen X sekunder osv.

Tilbake
ANNET INNHOLD