Her ser du barn i aksjon under en fotballkamp.
Her ser du barn i aksjon under en fotballkamp.

Introduksjon til posisjonsspill

Tiki-Taka, Juego de Posision, positional play, posisjonsspill, kjært barn har mange navn. Denne artikkelen kommer til å oppklare noen vanlige misforståelser om spillestilen gjort kjent av blant annet Ajax, Barcelona og det spanske landslaget. Den er blant annet ofte kritisert for å være kjedelig, tannløs og å tro stilpoeng vinner kamper.

Det er feil. Fakta er at posisjonsspill er et sett taktiske konsepter og spilleprinsipper, mens kritikken stort sett går ut på utførelsen av konseptet. Perfekt posisjonsspill er uoppnåelig, men det nærmeste undertegne har vært vitne til var Pep Guardiolas ustoppelige Barcelona. Når hovedpersonen der dro videre til Bayern Munchen forlot han ikke denne metodikken i Spania, men tok den med seg og videreutviklet den i tråd med klubbens kultur og spillermateriale, før han gjorde det samme i Manchester City. Til stor suksess. Hans tre lag ser allikevel ulike ut, men de fleste prinsippene består. Måten han ser fotball på, og jobber med å utvikle laget på er den samme i dag som den var under hans tid i Barcelona. Nettopp derfor er Pep Guardiola så interessant i denne sammenhengen, han er posisjonsspillets yppersteprest og representerer ulike tolkninger av stilen.

Posisjonsspill kan kort og godt defineres som strukturert ballbesittelse – i seg selv ganske uskyldig og kjedelig. Men dykker man dypere ser man at denne strukturen tilfører laget flere pasningsmuligheter fremover i banen samt bedre mulighet for å gjenvinne ballen dersom laget skulle miste ballen. I Guardiolas andre sesong i Bayern var hans midtstoppere gjennomsnittlige «høyde» på banen 55 meter fra eget mål. Det betyr at de oftere var på motstanderens halvdel enn sin egen. Det ga laget mulighet til å oftere gjenvinne ballen etter brudd imot, som igjen tillot dem å fortsette angrepet nære motstanders mål.

Fokus på ballen

I posisjonsspill er ballen fokus. Johan Cruyff er kjent for sitatet «om vi har ballen kan ikke motstanderen score», det er velbeskrivende for lag som følger denne metodikken. De både angriper og forsvarer seg med ballen, i motsetning til den tradisjonelle tankegangen om at vi forsvarer oss uten ball og angriper med. Den tankegangen trekker de til håndball hvor lagene bytter på å angripe. Istedenfor ser de spillet som en kontinuerlig syklus hvor vi enten har ballen eller sprinter for å vinne den. Da har man tre ulike soner, som spillerne er kjent med. Rundt ballen er aksjonssonen, offensivt er disse er enten ballfører eller umiddelbar støtte, objektivet her kan være å skape gjennombrudd eller å trekke på seg press og vende spill. I midtsone skal man skape trekanter (som er vanskelige å forsvare mot og gjør det enklere å gjenvinne ballen) og være i en posisjon til å ta med ballen videre fremover. I fjernsone skal man strekke motstander for å skape rom i midtsonen, da skal tradisjonelt sett kant/back være breddeholder mens spiss/kant true bakrom og gi ballfører muligheter både i midt- og fjernsone.

Når ballen mistes har samtlige egne oppgaver for å gjenvinne den hurtig. I aksjonssonen skal man sprinte for å vinne ballen, i mellomsonen skal man hindre angrepslag å spille seg ut av aksjonssonen. For spillere i fjernsonen er deres oppgave å være forberedt på å håndtere trusler i bak-/siderom.

Sentralt er ideen om overtak/superioritet. Det finnes tre ulike former; hvor du har flere spillere i nærsonen enn motstander (ofte 2v1), numerisk overtak eller overtall. Kvalitativt overtak, hvor Messi har ballen og Lovren skal stoppe han fra å score, og posisjonelt overtak. Her har spilleren posisjonert seg slik at den umiddelbart har en fordel ovenfor motstander, f.eks. ved å motta ballen bak et ledd (slik at de ikke kan se deg og ballen samtidig) eller mellom spillere (slik at en må ut av posisjon for å markere deg, i tillegg fører det ofte til forvirring mellom forsvarsspillerne). Målet er å konstruere dette overtaket hvor det er mulig, og det går også igjen i øvelsene beskrevet under. Posisjonsspill innebærer svært ofte spill med joker slik at angripende lag får numerisk overtak naturlig, samtidig er posisjonering ett viktig poeng i øvelser som rondos ved at man er avhengig av god kroppsstilling og posisjonering for å skape gjennombrudd effektivt. Ettersom alle former for posisjonsspill innebærer spill-motspill utvikler spillerne også ferdigheter til å utspille motstanderen 1v1, ved å ha et kvalitativt overtak.

Huskeregel

En forutsetning for å mestre posisjonsspill kan enkelt huskes ved å bruke SKRFT modellen utviklet av Rune Mikkelsen. Det er en huskeregle for: 

  • SAG (Se-Analyser-Gjør)
  • Kroppstilling
  • Riktig fot
  • Førstetouch
  • Ta av press

En spiller som er bevisst på viktigheten av, og mestrer, disse er kommet langt. I øvelsene beskrevet nedenfor er disse en viktig del av læringsutbytte og områder hvor du som trener bør veilede. Laget med ballen bør prøve å bruke den til å skape ubalanse hos motstander, og til syvende og sist skape situasjoner så nærme motstanders mål som mulig. Det er en kritisk del av ideen bak posisjonsspill. Ved å slå mange korte pasninger og bevege ballen fremover i ett kontrollert tempo kan man enklere reise oppover banen sammen. Da er det ikke lengre så farlig og miste ballen heller, for man har nok spillere rundt ballen til å kunne vinne den hurtig tilbake.

Gjenvinne ballen

De sekundene man sprinter for å vinne igjen ballen ser kanskje tungt ut, men er i virkeligheten mye mer behagelig enn å løpe hjem til eget mål, vinne ballen og løpe opp igjen. Vi spiller heller ikke håndball her. I posisjonsspill er den defensive strategien preget av å sprinte til man gjenvinner ballen, som på mange måter oppleves som deres eiendel. Det er ikke tilfeldig at lag som følger denne ideologien ofte har ballinnehav mer enn motstanderen.

De neste ukene skal vi publisere flere nye artikler med forklaringer på hvordan du som fersk, øvet eller viderekommen student av posisjonsspillet kan gjøre dette i praksis. De kommer til å være effektive å bidra til å skape læring uavhengig av om du ser til Barcelona for idealbilder på spillestil eller ikke.

Tilbake
ANNET INNHOLD