Slik utvikler du kreative spillere

Norsk fotball har først og fremst vært kjent for å utvikle fotballspillere med god mentalitet, utholdenhet og styrke. Etterhvert som fotballen har modernisert seg, er dette egenskaper som nærmest tas for gitt, og de største kravene stilles nå til teknikk og kreativitet. Men hvordan stimulerer man unge spillere til å bli mer kreative?

Først og fremst er det viktig at barn oppfordres til å beholde ballen, og at de har selvtillit til å prøve å sentre fremfor å klarer, at de har selvtillit til å holde på ballen selv, fremfor å umiddelbart kvitte seg med den. Dette øker risikoen for tap, men stimulerer den moderne utviklingen i langt større grad. Spillerne vil raskere lære seg hvordan de skal opptre i ulike situasjoner, og tvinges til å faktisk ta egne valg, fremfor å være instruert til en viss type fotball. For å lykkes med dette må trenerne i størst mulig grad slutte med instruksjoner som "slå langt", "kvitt deg med ballen" og "klarér". Da kan treneren lykkes med et miljø hvor alle spillerne har selvtillit til å beholde ballen, samtidig som det er greit å gjøre feil. Ettersom utviklingen til spillerne fortsetter, kan «aksepten» for feil synke gradvis.

Å vinne er ikke alt

De fleste spillere vil naturligvis vinne. Det er helt greit. Men det er viktig at de forstår hvordan treneren ønsker at de skal klare å vinne. De må forstå hvordan de skal spille. Skal de sentre til hverandre og utfordre rom? Eller skal de gi ballen til den beste spilleren som kan drible seg gjennom alene? Det første vil stimulere utivkling i langt større grad enn eksempel to, selv om det andre eksempelet kan være mer effektivt i barneårene. For å lykkes med dette, særlig ovenfor små barn, må du gi spillerne en forståelse av at alle på banen er viktig for laget.

 

For å underbygge dette er det viktig at du, som trener, gir alle spillerne i de ulike posisjonene like mye oppmerksomhet og spilletid. Dette bidrar til at alle på laget utvikles mest mulig likt, i samme grad og i samme tempo. Samtidig som dette lærer lagkameratene at de kan stole på hverandre, at de kan prøve å ta egne valg og at de må lære av egne feil som skjer underveis. Ved at spillerne stoler på hverandre, blir også det kreative spillet utviklet, fordi man forstår at man kanskje kan tilby et annet type løp enn det mest naturlige, fordi man vet at spilleren med ballen kan oppfatte dette og prøve å få ballen dit. For å utvikle dette utenom kamp, er spill på liten bane effektivt, da det gir spillerne krav til å ta mange valg på små flater og med kort tid. Ettersom spillerne utvikler seg, kan banen gjøres stadig mindre.

Øvelser med mange forskjellige utfall

De generelle treningsøktene bør, for å stimulere kreativitet, utformes for å ha forskjellige løsninger og utfall. Hvis en trener legger opp til øvelser som begrenser muligheter og utfall, vil spillerne ofte finne det utfordrende å overføre sine ferdigheter til kamper. Treningene og øvelsesutvalget bør dermed ligge så kamprelatert som mulig. Stikkord for denne type øvelser er problemløsning. Vi har tidligere publisert flere eksempler på denne type øvelser, og dette er et eksempel på en god øvelse for å utvikle valg i ulike situasjoner:


Et annet naturgitt eksempel på hvordan mange av verdens beste (og mest kreative) spillere har utviklet sine ferdigheter er ved at de har spilt fotball i gatene. Da har de ofte kommet opp i situasjoner med lite plass, og stor hastighet i spiller, noe som tvinger frem raske beslutninger. 

Vær et steg foran

De beste spillerne i verden er gode til å ha et bilde av banen i hodet, nærmest på samme måte som Magnus Carlsen ser sjakkbrettet i sitt hode. Dette er umulig å tillære seg uten å spille masse fotball og være i alle situasjoner ekstremt mange ganger. Da kan man ved hjelp av et lite blikk over skulderen «scanne» muligheter for å angripe et gunstig rom. Å komme dithen, at man blir så god, skjer kun de færreste, men man kan starte med å lære spillerne til å føre ball uten å måtte se ned på føttene sine. Hvis man for eksempel lærer å ta i mot ball uten å måtte ha øynene festet til ballen og egne føtter, kan man umiddelbart se hva som er rundt dem. Deretter må man undervise spillerne til å ta det riktige avgjørelsene, samtidig som de lærer dette selv ved mange timer øving. Til slutt vil spillerne kunne lære seg å «være et steg foran» motspillerne ved at de kan aggere riktig og raskt. 

 

Det er også viktig at man skal ha forståelse for at mange barn bare vil spille fotball uten å bli like god som Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. Det er fullt mulig å ivareta barn uten de største ambisjonene, samtidig som man tilrettelegger for kreativitet. Dess mer ballkontakt hver spiller har, dess morsommere synes de ofte det er. Så selv om man ved å fokusere på ballbesittelse og kreativitet øker graden av seriøsitet i oppleget, stimulerer man også graden av lek og moro i større grad for spillerne. En liten omdreining i fokus og hvordan man instruerer spillerne kan være nok til å tilrettelegge for god kreativ utvikling. 

 

For å begynne med dette allerede i dag, ville vi anbefalt å lære alle spillerne til å løpe med ballen uten å måtte se ned på føttene. Da åpner en rekke muligheter seg, og det blir enklere å sette opp øvelser for spill på liten bane med klareringsforbud for eksempel. Deretter kan dette raskt implementeres i kampsituasjoner. 
 

Tilbake
ANNET INNHOLD