Gode fotballøkter for de aller yngste (5-7 år)

Det finnes mange forskjellige måter å legge opp en god fotballøkt, men noe av det mest krevende en trener kan gjøre, er å tilrettelegge en økt for de aller yngste spillerne. Her er noen tips til hvordan best gjøre dette.

Det aller viktigste i denne aldersgruppen er å inspirere de unge spillerne til å spille fotball. La dem selv finne kjærligheten for spillet. Treningen må være en arena barna gleder seg til, og hvor de opplever å bli sett når de gjør sitt beste. Barn i denne alderen klarer (stort sett) ikke å gjøre sitt beste over lengre perioder, det har de ikke forutsetninger for. Derfor må treneren legge til rette for en fotballtreningsom ikke varer for lenge, men som avslutter når barna har lyst på mer og synes det erskikkelig gøy .Selv da vil ikke hvert barn klare å gjøre sitt beste gjennom en hel økt, treneren må da prioritere å gi oppmerksomhet til de som klarer det der og da.


Les også: Truls var klar til å ende livet - men da han ble meldt opp som dommer endret alt seg

Ett barn i denne alderen velger aldri å være ufokusert, men er det fordi hjernen fremdeles er langt fra fullvokst. Distraksjoner som «fugler», «fly», «gummiknotter» er ikke uvanlige, og det er heller ikke så mye man får gjort med det som trener. Sørg heller for å bygge opp de som er engasjert i aktiviteten ved å gi de tilbakemeldinger som skaper gode opplevelser. Da vil og de andre bli mer motivert til å gjøre som du vil.


Her er innramming og avslutning på økta viktig. Kanskje bør du samle gruppen før økten, og snakke litt om hva dere skal gjøre. Kanskje bør dere også samles i en sirkel etter økten og spørre om alle har hatt det morsomt? Her er det fornuftig å etablere faste rutiner for hver eneste trening. Det er også aller best for de unge fotballspillerne om du som trene vet omtrent hvordan økta skal se ut før du setter i gang? Fysiske begrensninger

Barn i alderen 5-7 år er langt fra fysisk fullvokst, hvilket legger noen føringer for hva de bør trene på. Innledningsvis bør mye av treningen brukes med en ball per spiller for å bli vant tilå løpe med ballen, og å utføre ulike bevegelser med ballen i beina. En fin øvelse der kan være «Hermegåsa» hvor alle følger etter treneren og kopierer bevegelser treneren viser så godt de kan.

Det vil og være hensiktsmessig med leker som harn, haien kommer eller hauk og due både med og uten ball for å utvikle fotballkoordinasjon og grunnleggendebevegelseskompetanse. Når man bestemmer seg for å introdusere pasninger må treneren forstå at barna kommer til å tuppe ballen, deretter kan de lære å bruke vrista/lissene til åsentre/skyte. Ikke før de er ca. 7 år gamle har et velutviklet nok hofteparti for å mestre innsidepasnininger


Treneren har en viktig rolle i å skape en arena som barna gleder seg til å dra til, og hvor de opplever mestring. På denne arenaen vil de og prøve å gjøre sitt beste, og da har treneren lykkes. Ferdigheter læres raskt, derfor bør treneren hyppig øke vanskelighetsgraden/kompleksiteten i aktiviteten slik at barna konstant må gjøre sitt beste for å oppleve mestring. Ellers blir det raskt kjedelig, og da kommer alle mulige distraksjoner inn i bildet


Klyngefotball

Når 5-7åringer spiller, uavhengig av om det er 3v3 eller flere blir det ofte klyngefotball. Det er et naturlig resultat av modningsnivå, de har ennå ikke lært at samarbeid med andre er hensiktsmessig. Man kan derfor si at de tenker «jeg» før «jeg og deg» og «vi», som de lærer senere. Fordi barna er egosentriske av natur er det lurt av treneren at majoriteten av aktivitet foregår med få spillere per fotball, og sjeldent mer enn max 3v3 i spill. Når man spiller kan treneren godt bli med som joker(spiller for laget med ballen), trenerens jobb er å vise ønsket taktisk/teknisk adferd. Når treneren står utenfor klynga blir han/hun spillbar og laget vil få en fordel av å sentre, da vil barna etterhvert begynne å oppdage fordelene ved å samarbeide. Som rollemodell har treneren potensielt langt større innflytelse når man selv blir med å spille, for barn lærer mest av å se hva sine rollemodeller gjør. Om man er med å spille må man derfor være bevisst over egen adferd, og hvilken adferd som er ønsket (for eksempel pasninger). Barna ønsker å gjøre som sine rollemodeller, på godt og vondt.


Barn gjør ikke som du sier, men som du gjør. Om du viser på og av banen de verdiene klubben/laget/du mener er viktige vil barna ha skikkelig gode opplevelser med fotballen, og de vil glede seg til å komme på trening.


Noen foreslåtte prinsipper for trening med denne målgruppener:


  • Endre forutsetninger ofte innenfor hver øvelse.
  • Heller litt, men ofte enn lange perioder med en aktivitet.
  • 60 minutter med fotballtrening holder, fyll hvert minutt med utfordringer og konkurranser.
  • Om du hadde synes øvelsen var kjedelig vil de og synes det, da bør du vurdere å endre noe

Tilbake
ANNET INNHOLD