Fotballtrening for barn mellom 8 og 11 år

Når barna begynner å bli eldre, kan fotballtreningen endre seg gradvis. Dette er hvordan du best tilrettelegger fotballtrening for barn mellom 8 og 11 år. 

I større grad enn tidligere må barna i denne fasen oppleve utvikling for å være motiverte, det å komme nærmere å mestre noe fra uke til uke er viktig! De vil og være i bedre stand til å trene mer målrettet mot å mestre noe, da må du som trener være oppmerksom på å lage utfordringer som er innen rekkevidde. Ett spesifikt eksempel kan være å trikse, dette er noe de fleste introduseres for i denne alderen, om du ber barnet trikse så mange ganger som mulig vil det nok oppleves lite motiverende og givende. Om du heller bryter det ned og sier at de skal ta imot ballen med henda etter hvert spark og bruke annenhver fot vil de mestre det ganske raskt. Før det blir for enkelt kan du si at de nå skal sparke ballen to ganger i lufta, en med hver fot, så skal de ta den imot med henda som før. Så kan du introdusere triksing med lårene, på samme måte.


Les også: Slik legger du opp gode økter for de aller yngste (5-7 år)


Slik har du brukt 5 minutter av økta med å gi barna en følelse av økt mestring samtidig som dette er starten på å kunne trikse selv, som vil bidra til at man i større grad kan kontrollere ballen som man vil. Hver trening bør fremdeles ha deler med fokus på å utvikle tekniske egenskaper, i denne alderen bør man introdusere ferdigheter som:

 

- Innsidespark (pasning og skudd).

- Finter (lære ulike finter som kan brukes i spill).

- Medtak (ta med ballen i den retning man vil).

- Vendinger (overdrive bevegelse, finte en vei for å akselerere i en annen retning).

- Overblikk (all aktivitet bør oppfordre spillere til å se rundt seg/se vekk fra ballen til tider. Kaos-aktiviteter som nappehale, king of the ring og spill er ypperlige her!).

 

Se et eksempel på en kaos-øvelse her:


Samtidig må man fortsette å jobbe med å ha kontroll på ballen mens man løper fort og sakte, med lange eller korte touch og på en måte slik at man endre retning hurtig. Dette er også ferdigheter ofte kjennetegner de mest lovende spillerne i ungdomsfotballen, og som er relativt lite påvirket av relativ alderseffekt.


Lær inn enkel formasjon uten faste roller

Nå som barna har blitt eldre utvikler de en større sosiosentrisk forståelse, de begynner å få bedre forutsetninger for å forstå verdien av samarbeid og lagspill. Derfor kan man oftere trene opp til 5v5, selv om mesteparten av treningen fremdeles bør være i mindre formater. Når barna introduseres for 5v5 bør det hovedsakelig være i 1-2-1 formasjon, det skaper hyppige og varierte situasjoner med «meg mot deg» og hjelper å utvikle de tekniske ferdighetene over. Når barna mestrer den formasjonen og opplever suksess der bør treneren lære inn 2-1-1 som fast struktur frem mot de skal spille 7v7. Det er fordi den i større grad ligner på de mest populære formasjonene i den spillformen. Samtidig som det er mer komplekst ved at flere av situasjonene er «meg og deg mot de» eller «vi mot dem», det blir færre rene 1v1 situasjoner, men barna blir i større grad tvunget til å være bevisste over posisjonering uten ballen. Både i angrep og i forsvar.

Fremdeles skal ingen ha faste posisjoner, for man lærer ulike ferdigheter i alle posisjonene. Midtstopperen er ofte den som har ballen mest, men med liten grad av kaos da alle med-/ og motspillerne stort sett er foran. Defensivt havner den ofte i 1v1 situasjoner mot feilvendt spiss, og lærer derfor ferdigheter som er viktige for å løse disse situasjonene. Midtbanespilleren er i flere kaos-situasjoner, med med-/ og motspillere på alle kanter og både nært og fjernt. Det fører til flere dueller, retningsforandringer med og uten ball og en variert involvering i 1v1 situasjoner. Kantspilleren vil ofte motta ballen nære sidelinja og derfor kun trenge å forholde seg til det som skjer på en side av seg selv, og har dermed en enklere oppgave med å orientere seg før den mottar ballen. Med og uten ballen vil de ofte havne i 1v1 situasjoner med to spillere som løper mot hverandre. Spissen vil naturligvis oftere havne i posisjoner til å score, men og ofte være feilvendt når laget har ballen. Defensivt vil man ofte prøve å stjele ballen fra en spiller som er sidevendt eller som løper mot deg.


Spar to timer i uka ved å bruke Spond-appen til å organisere treningen


Noen av rollene nevnt finnes ikke i sin helhet i begge disse formasjonene. Noen posisjoner er kombi-roller, hvor spilleren må oppdage hva som er hensiktsmessig i hver enkelt situasjon og hvor noen vil løse oppgaven veldig ulikt fra andre. 

 

Noen foreslåtte prinsipper for trening med denne målgruppen er:

 

- Det som ikke er vanskelig er ikke gøy! Lag aktiviteter som motiverer spillerne til å gjøre sitt beste og endre betingelsene hyppig etterhvert som de mestrer det.

- Gjenskap kaos-situasjoner fra kampen på trening. Øv på at spillerne må se rundt seg mellom aksjoner for at de skal lykkes i aktiviteten, da utvikler du spillere som blir smartere enn de rundt seg!

- Planlegg økter hvor barna opplever mange situasjoner som de kjenner igjen neste kamp, da vil læringen i trening ha større overføringsverdi.

 

Tilbake
ANNET INNHOLD