Fotballtrening for barn mellom 12 og 14 år: - Slik gjør du det!

I 12-14 års alderen er barna på vei til å bli tenåringer. Dette innebærer endringer både fysisk og mentalt, og som trener må du ta hensyn til en del viktige faktorer rundt disse endringene. 

Et eksempel på en faktor man må være obs på, er tenåringenes (manglende) overskudd. Overskudd er en forutsetning for å lære, og i denne alderen har de en tendens til å ikke sove nok og ikke spise godt nok, og samtidig sjelden slappe helt av uten stress og distraksjoner fra teknologiske duppeditter.


Les også: Når to barn født samtidig IKKE er like gamle

Varierende prestasjoner

I perioder med mye endring, enten det er utenfor banen eller fysiologisk må treneren ta hensyn og legge til rette for dette. En spiller som vokser mye vil for eksempel oppleve redusert og varierende evne til å prestere. Det er fordi kroppen de er vant til har endret seg, og det tar tid å venne seg til. I denne tilvenningsperioden kan det være lurt å ha lite variasjon i bevegelser i oppvarming og om man bruker virkemidler som stiger eller annet. De har rett og slett ikke forutsetningene for å lære nye finmotoriske bevegelser og konsepter for øyeblikket. Dette kan du fint individualisere, så lenge man er to eller flere trenere på feltet. De som er i en vekstspurt (tommelfingerregel: har vokst 1 cm de siste to ukene) gjør en øvelse hos trener A, resten følger vanlig program med trener B.

 

Mot slutten av denne perioden vil de begynne å se mer voksne ut, fra å være barn har de blitt til nesten-voksne. De ønsker ofte å bli behandlet mer voksent. Til tross for dette har de lett for å glemme enkle ting, ta dumme valg og å si ting de ikke mener. Det er ikke nødvendigvis et tegn på dårlige holdninger eller latskap, men noe som skjer fordi tenåringshjernen ikke har de samme forutsetningene som hos voksne.


Visste du at du kan spare 2 timer i uken på å bruke Spond til å organisere ditt lag? 


Belønn gode og riktige holdninger 

Den største kilden til læring er fremdeles ved å observere andre. Spesielt rollemodeller, medspillere og trenere. Rollemodellene får man ikke gjort mye med, men dette understreker viktigheten av å bygge oppunder gode personligheter i gruppa. Skryt av de som hjelper med utstyret, hjelper å feie garderoben og hjelp til selv, så vil du se at flere og flere bidrar. Dersom du bruker energien på å klage over at ingen hjelper til vil du ikke få en like god effekt. Uansett hvilken adferd du ønsker at spillerne skal lære må du gå foran som et godt eksempel, hvis de fleste av spillerne kommer for sent, ikke er forberedt eller ikke gjør sitt beste på trening må du se deg i speilet. Dine handlinger overdøver ordene du sier. Det ser ikke alltid slik ut, men spillerne ser og hører alt du gjør og sier og vil forsøke å leve opp til standarden du setter.Da har du et ansvar for å komme til hver trening og kamp med overskudd og uten cola-flasken i hånda!

 

Det tekniske repertoaret er nesten full-lært fra tidligere år;

 

- Innlegg kan man begynne å øve, med variert kraft/høyde/skru tilpasset situasjon.

- Halvtliggende vrist (fortsette å lære opp til å vurdere krafttilpasning, øke forventing til presisjon og hoppe med stående fot etter skudd).

- Medtak (vurdere stoppe-start medtak eller lengre touch i ønsket retning. Møte ball om svak pasning).

- Nikke (i større grad kunne kontrollere heading under tett press, og med større kraft i heading).

- Avslutninger (i større grad kunne plassere skudd med hensiktsmessig kraft og skru).

- Overblikk (i større grad kunne se vekk fra ballen til riktig (mellom touch/etter pasning) og hente verdifull informasjon til neste valg).

 

Disse ferdighetene kan læres like effektivt i tilrettelagte spillsituasjoner-/øvelser som i isolerte øvelser, men treningsutbytte blir mye bredere og mer overførbart ved en spillorientert inngang til temaet.

Start forberedelsene mot 11-er fotball

Når barna fyller 12 kan de melde seg på seriespill i 9v9, og det er denne spillformen artikkelen vil dreie seg om. Innledningsvis anbefales systemet med tre spillere bak, to på midten, to kanter og en spiss – 3-2-3. Det gjør at spillerne havner i mange 1v1 situasjoner og alle har relativt lite komplekse oppgaver. Man kan si at man jobber med øvre halvdel av 4-3-3.

 

Når denne mestres, eller for å forberede seg på 11v11 kan det være hensiktsmessig å bruke 4-3-1. Her jobber du med relasjon mellom midtstoppere, midtstopper-back og trekanten sentralt på midten. Slik gjøres spillet mer komplekst ved at man i større grad må forholde seg til medspiller, i tillegg til motspiller og rom. Om laget klarer å mestre begge disse spillsystemer bør overgangen til 11v11 gå ganske smidig, fordi alle er forberedt på de rollene/oppgavene som er knyttet til rollene i 4-3-3. Ønsker klubben å spille annerledes i 11v11 kan man gjøre endringer mot slutten av perioden med 9v9 som forbereder spillerne på det.

 Tre prinsipper for bedre trening med målgruppen

 

Det er i større grad hensiktsmessig med «frys-coaching» hvor du stopper spillet og tegner ett bilde på hvordan vi skal spille enn tidligere. Husk at dette kan oppfattes ekstremt demotiverende om du ofte fryser for å poengtere feil, åpne heller med å si «når vi er i slike situasjoner kan X gjøre Y for å oppnå Z» og knytt det mot et spilleprinsipp.

Ta hensyn til at spillerne vokser og modnes i sitt eget tempo, vær forsiktig med å sammenligne og se hver enkelt for den de er heller enn å bli blendet av ferdigheter som henger sammen med modningsprosent og vekst. I perioder en spiller vokser mye bør man redusere treningsmengde.

Forsøk å skape læring i hver økt. Det beste er om man planlegger økt med bakgrunn i et taktisk tema og lager/finner øvelser hvor man kan øve på spilleprinsippene innenfor temaet.

 

Tilbake
ANNET INNHOLD