Illustrasjonsbilde av en pasning
Illustrasjonsbilde av en pasning

En perfekt pasning er ikke nødvendigvis en god pasning

For en perfekt utført støttepasning i stedet for å utnytte et godt pasningsalternativ på vei fremover gjør utførelsen irrelevant. Da er ikke pasningen god. Den tekniske utførelsen blir irrelevant, og selve pasningsvalget kommer i høysetet.

En pasning kan defineres ved intensjonen om å gi ballen til en medspiller. En god pasning defineres som at mottaker er i en bedre posisjon enn avsender, samtidig som man mottar ballen i riktig øyeblikk til riktig fart. Hvordan pasningen blir slått er egentlig likegyldig.

Det er likevel noen åpenbare elementer ved utførelsen av pasninger som ofte blir vellykkede. Det er lettere å være presis når man bruker innsiden av foten til å sparke ballen. Stamfoten bør også være på linje med ballen og peke i retningen ballen skal sentres i. Det betyr dog ikke at det er feil å bruke utsiden av foten, eller vrista, eller hælen. For hvordan man slår pasningen er i det store og hele irrelevant.

Perfekt pasning, men likevel ikke en god pasning

Dersom pasningen kommer frem til medspiller med perfekt fart og med god timing, ballfører har utført pasningen utmerket, er det ikke gitt at det er en god pasning. Det kan være at spissen sentret hjem til midtstopperen, istedenfor å søke fremover og utnytte kontringen. Selv om pasningen var utført til perfeksjon er dette ingen god pasning, kanskje ville en god pasning vært den mellom stopper og back til kantspilleren på løp fremover eller til motsatt kant som ble værende bredt.

En slik type pasning kunne  krevd en mer uortodoks teknisk utførelse, enten med utsiden av foten for at den skulle skru inn foran kantspilleren på vei mot mål eller en lang pasning til motsatt kant som var akkurat høy nok til å gå over spilleren som sto i mellom dem. Samtidig som ballfører bruker armen for å holde en motstander som har løpt han opp unna for å beskytte ballen. En vanskelig situasjon for ballfører, men ikke veldig uvanlig.

Her er tips til en annen øvelse:

Fokuser på pasningsvarianter i kampsituasjoner

På grunn av viktigheten av gode pasningsvalg, er det viktig at vi trenere ofte øver på pasningsøvelser! For det er en veldig viktig del av å mestre fotballspillet. Og det er en veldig kompleks del. Før spilleren utfører pasningen må han se seg rundt: Hvor er medspillere, motspillere, og hvordan kan vi best mulig komme nærmere mål? Basert på hvordan spilleren oppfatter situasjonen tar den et valg, i dette tilfellet er en lagkamerat i bedre posisjon så spilleren velger å sentre. Lagkameraten er på vei fremover og må motta ballen i rom foran seg, pasningen må derfor utføres på en måte som gjør ballen lett å ta imot. Dette beskriver fotballaksjonen pasning.

 

Når vi setter opp en pasningsøvelse på trening, hvor spiller A sparker ballen til spiller B, er det viktig å fokusere på gode pasningsvalg. Dersom en god pasning slås og når frem, er den ikke nødvendigvis et godt valg. Dermed må man se og «coache» mer enn selve utførelsen. Dermed må vi øve på mer enn å sparke ballen hardt, rett frem og treffe mottaker. Vi må trene på det i kamprelaterte situajsoner. Dette gjør at vi må ha en grad av spill og motspill. Sett dermed opp pasningsvarianter i kamprelaterte situasjoner, slik at man får øvd på dette. 

Tilbake
ANNET INNHOLD