25 October, 2021

En oppfordring til foreldre i barne- og ungdomsfotballen

Ditt, som alle andres, barn vil til tider ha en dårlig prestasjon eller oppleve midlertidig relativt mindre utvikling. Sannsynligvis vil de og oppleve at treneren eller andre er urettferdige over korte perioder, det vil ikke alltid være like gøy. Som foresatt har du da en gyllen mulighet til å hjelpe ditt barn å utvikle livsferdigheter, hvordan man responderer på motgang er noe de vil ha bruk for gjennom livet. Idretten er en perfekt arena å lære det på. Det du som forelder må huske da er at løsningen ikke er å oppfordre til å bytte klubb eller gi opp, men å hjelpe utvikle pågangsmot og en indre drive til å holde det gående.

 

En studie fra 2012 av Collins og MacNamara viser hvordan unge idrettsutøvere trenger å oppleve slike perioder med kontrollert motgang. Noen ganger vil trenere, klubber eller andre utsette spillere for det med vilje, nettopp for at de skal få oppleve det – og lære å håndtere motgangen mens de er unge. Dette er ikke gjennomførbart uten at du som forelder hjelper; ha gode samtaler med barnet ditt om hvordan de kan gjøre situasjonen bedre, snakk om hvordan de har følt seg i perioder med medgang og hvordan de kan prøve å gjenskape de gode prestasjonene.

 

Det er lett å være god i medgang sies det, men disse periodene varer heller ikke evig. Derfor må du hjelpe de å holde beina på jorda; snakk sammen om hvordan en god prestasjon føles, hvordan man kan respondere etter en feil på banen og hva man kan gjøre for å søke ytterligere utfordringer i egen klubb. Om du ønsker mer bakgrunnsinfo for disse samtalene kan du garantert spørre treneren om deres oppfatning av den siste perioden og hvordan de ser på de neste ukene. Da er du godt rustet til å kunne hjelpe med gode råd og selv bygge litt større forståelse for flere parter.

 

Bilturen på vei til/fra trening og kamp kan være ekstremt mektig. Bruk den godt, still gode spørsmål som skaper refleksjon: «Hvordan opplevde du kampen i dag?» «hva lærte du på trening i dag?», styr fokuset vekk fra resultat og prestasjon og over mot læring og utvikling.

 

Idretten er en gyllen mulighet til å utvikle mekanismer som hvordan man responderer på med- og motgang, hvordan man håndterer nye kontekster og hvordan man håndterer relasjoner i en gruppe.

 

Noen ting du som forelder bør huske på:

  • Du er ett av de største forbildene for ditt barn, uansett om de er barn, ungdom eller eldre. Dette er et ansvar du må ta vare på; vær positiv og respektfull ovenfor trenere, dommere og medspillere.
  • Hjelp ditt barn å grip læringsmuligheter ved å snakke om dem sammen. I disse samtalene bør du stille spørsmål som skaper refleksjon, unngå ledende spørsmål og hold samtalen rundt barnet/ungdommens opplevelser og forventninger.
  • Se lengre enn en kamp av gangen, vær tålmodig og ha tro på prosessen.
  • Forstå at barne- og ungdomsidrett må skje på utøvernes vilkår. Ikke alle trettenåringer ønsker å bli verdens beste kun fordi de nå tar steget opp i ungdomsidrett, ha dialog rundt ambisjoner og forventninger og hjelp barnet ditt finne en vei som passer. Misforståelser her er en av årsakene til et store frafallet spillere i alderen 12-14.
  • Hvert barn er ulikt, du gjør ingen en tjeneste ved å sammenligne prestasjon, ferdigheter eller utvikling.

 

 

Journalartikkel: Talent needs trauma (Collins, MacNamara, 2012):

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23013519